DIPLOMA

Als één van de eerste bedrijven in Nederland is LAVA volledig gediplomeerd, voor zowel "opnemer" als "adviseur".

In opdracht van het ministerie van VROM, zijn door CITO examens afgenomen voor deze onderdelen, bij de eerste ronde van deze examens heeft LAVA deelgenomen.

Eind juli zijn de eerste Bewijzen van Vakbekwaamheid hiervoor door CITO uitgereikt, LAVA voldoet met al haar medewerkers zowel door de SKW-certificering als door het CITO-examen aan alle door het Ministerie gestelde eisen.